Miljø

Al produktion foregår med behørig respekt for natur og omgivelser. Vi bekender os til den bæredygtige tankegang, og hvor det er muligt, har det naturlige valg førsteprioritet.

 

 

 

Transport 

 

Hvis det overhovedet er muligt, bruger vi kun de leverandører, der bor i nærheden. Dermed er transporten reduceret til det minimale, hvilket betyder mindre udslip af CO2. I huset Lantz samler vi al kørsel og bruger GPS for at altid at køre den direkte vej.